По изведбата на величествената Трета симфонија од Горецки