Службени лица за посредување на информации од јавен карактер

Службени лица за посредување на информации од јавен карактер

 

Име и презиме на одговорните лица:

Игор Димески

Катерина Дојчиновска

 

Телефон на одговорните лица:

02/3118450 - Игор Димески

02/3298084 - Катерина Дојчиновска

 

Адреса:

бул. „Гоце Делчев“ бр. 2, Скопје

 

Е-пошта за поднесување барање:

hr@filharmonija.org.mk

katerina.smiceska@filharmonija.org.mk

 

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер