Известување за адуција по јавниот оглас бр.01/2021 за вработување на за работното место Инструменталист на ударни инструменти со шифра КУЛ 03 04 А04 012.