РЕШЕНИЕ ЗА МИРУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - ПИЈАНИСТ

Решението за мирување на постапката за вработување на пијанист по Оглас бр. 01/2019 можете да го видите овде.