ОДЛУКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА АУДИЦИЈА 03.02.2020 година

Одлуката за објавување на аудиција можете да ја погледнете овде.