Одлуки по јавен оглас бр. 1/2019 од 27.11.2019 година

Одлуки по јавен оглас бр. 1/2019 од 27.11.2019 година можете да ги погледнете овде.